Tag Archive: матури след 7-ми клас

Най-важната роля на учителите, по отношение на математиката и литературата, трябва да се намери в частта и възможността да помага на децата да се обмисли и да удължи уроци по български. Някои предмети възникват в ежедневните дейности и създават редица препятствия по пътя на тяхното изучаване. Реално дори заобиколени от математика много деца и възрастни срещат огромни затруднения с решаването на задачи. Преподавателите от школите са крайно категорични, че най-добрите начини за преодоляване проблемите с математиката е с повече забавни игри, аналитичен начин на мислене структурирането на определени среди, които подкрепят такива дейности и други способи и тактики за обучения.

Децата стават крайно ангажиран в играта. В стремежа към собствените си цели, те са склонни да се справят с проблемите, които са достатъчно голямо предизвикателство да бъде много интересни, все още не е напълно извън техните възможности. Придържайки се към проблем, размишлявайки и анализирайки го всяко дете може да надхвърли очакванията. Наред с това помага тактиката на конкуренцията.

Когато няколко деца се борят с един и същ проблем, те често излизат от създалата се ситуация с помощта на различни подходи, стратегии и се учат едно от друго.

Тези аспекти на играта могат да популяризират мисленето и ученето по математика, както и в други области.

Малките деца изследват модели и форми, да сравняват размери, категории, съдържание.

Диапазонът на матура по български език проучен по време свободна игра е впечатляващ. Ние можем да видим, че свободната игра предлага богата основа, върху която да се гради интересът към математика, литература и всеки един предмет. Достатъчно е само изучаваната материя да бъде поднесена на детето по приятен, увлекателен и забавен начин.

Тези ежедневни преживявания формират основата за по-късните етапи и до достигане на целевата част – матурите. По-късно, децата доразвиват тези идеи. Специалистите преподаватели смятат, че децата се нуждаят от две фундаментални преживявания, както и специфични математически дейности.

Играта не гарантира математическо развитие, но предлага богати възможности. Значителните ползи нво са по-склонни, когато учителите проследяване ангажиране на децата в обмисляне и идеи. Учителите засилват обучението по математика на децата, като задават въпроси, които провокират разяснения, разширения и развитие на нови разбирания.