Tag Archive: коли за скрап

С преследване на изискванията на европейските страни, с цел пестене на природните ресурси и околната среда и от гледна точка на финансовата страна за скъпо платените метали предадени за скрап, индустрията по събиране, преработване и рециклиране на скрап става все по-масово разпространен и у нас.

От край време металите са се изкупували на добри цени, но днес скрап индустрията набира още по-голяма скорост.

Годишно по целия свят се преработват милиарди тонове желязо. Ред масово прекупуваните, предавани и рециклирани такива са старите части на автомобили, кораби, велосипеди, тръби, стари проводници за електричество и други. Те се делят на две основни групи – черни метали, към които спадат: желязо и стомана и цветни метали включващи: алуминий, мед, олово, цинк, никел, хром, кобалт, титан, както и благородните метали.

Според източника, съдържанието и размера на скрапа се срещат още няколко подразделения на видовете. От тези критерии и видове се ръководи и цената на скрапа.

Машините, с които се преработва скрапа са различни според метала, които се обработва. Всичките видове обаче имат за цел да рециклират скрапа до степен за повторното му използване и промишлеността, индустрията и различните сфери от човешкия живот.

Търговията на скрап в България обхваща все повече мащаби, а цените варират според различните критерии и пунктове.

Скрап индустрията в наши дни и вече и в България се превръща в един доходен бизнес с множество позитиви по отношение бъдещето на планетата ни.

http://sofia.repatraka.com/