Closed

Имаме изключително богат опит в преподаването на частни уроци за ученици. При нас идват много ученици които имат нужда от допълнителни знания по математика и бел, така необходими за кандидатстване в професионални гимназии, езикови гимназии и висши учебни заведения.

Comments are closed.