Европейският ден на езиците е обявен за такъв през 2001 г. и се чества всяка година на 26 септември. Той е празник за всички страни включени към ЕС и Европа.

Целта на подобно събитие е да подкрепи и засили интереса на всички хора към изучаване на чужди езици, давайки повече мотивация и поставяйки по-високи цели пред всеки.

Целта на това събитие е не само да спечели внимание от страна на обществеността, но и да предложи дългогодишно обучение и изучаване на чужд език, както и да усили ценността на езиците в Европа.

Общият брой на европейски езици използвани на континента Европа е 200. Идеята е всеки един от тях да бъде ценен, уважаван и използван от повече от един народ. Това според експертите ще сплоти хората и ще намали дистанцията между тях, предлагайки алтернативен начин за премахване на езиковата бариера.

Едно от направените европейски проучвания сочи, че много от населението на Европа говори чужд език. В класацията за най-говорим език се явява английският език. След него са немският език и френския език.

По различни европейски програми се цели и постигане на по-високи резултати. Поддържане на множество дейности и предоставяне на възможности за развитие, чрез езикови обучения. Преподаването на английски език е едно от тях. В тази област се правят и големи инвестиции стимулиращи ентусиазма на дадена страна  и хората изучаващите чужди езици, в това число и техните преподаватели.

Ето защо денят 26 септември се отбелязва като ден на езиците. Подготовката около този ден се прави една седмица по-рано и се изразява в провеждане на различни мероприятия за насърчаване многоезичието на континента.

От данни на Европа става ясно и, че богатото езиково съкровище е изградено от 23 официални езика в повече от 60 местни общности. В това число са включени както национални езици, така и малцинствени.

 

 

 

 

 

Comments are closed.