В наши дни езикознанието не е чужда природа, то е заложено у всеки съвременен човек търсещ начини да се развива. Много от хората днес владеят и повече от един чужд език, а с помощта на бързо развиващи се технологии, динамиката на живота ни изправя пред редица възможности и предлага поредното изпитание – покачване на нивото на владеене на чуждия език.

Предвид масовото схващане, че английският е най-популярният и широко разпространен език, всеки може да навлезе в дълбините на една необятна материя – езикознанието.

За много хора научаването на един чужд език представлява голямо изпитание. Произхождащите множество пречки могат да забавят процеса, но това не значи под никаква форма, че изучаването на чуждия език е невъзможно за едни, а за други обикновен етап от развитието.

За да научите до кое ниво в английският се достигнали може сами да си направите тест. Той се състои в някои въпроси, отговорите, на които зависят единствено от вас самите.

и тях:

Говорите ли свободно и без ограничения собствения си майчин език;

Допускате ли грешки по време на четене, писане или изговаряне на родния език;

Разбирате ли всичко на майчиния език;

Има ли думи от родния ви език, за които не сте на ясно със значение и правила при изписването;

Може ли да говорите на родния си език за почти всяка сфера и област, в която имате общи познания и култура.

В случай, че отговорите на тези въпроси са повече положителни, отколкото отрицателни, то не това не е единственият критерии, че може да ви се отдаде всеки чужд език. Идеята е да подберете онзи, към който имате афинитет и ясни цели – защо трябва да го изучавате.

Езиковата способност, често е умение, което се проявява само по отношение на някои езици, а при други чужди езици среща спънка.

Обученията на английски и всеки друг чужд език не биха поставили премеждия за онези, които знаят какво искат да постигнат в процеса на изучаването им. Всеки един чужд език е като синоним на родния език и често в съпоставките между двата трябва да се търси онова сходство.

По мнението на специалистите от езикови школи и преподаватели по чужди езици, овладяване на тактиката и възприемане на езиковото обучение, трябва да се приема до голяма степен с положителна нагласа. В противен случай усилията могат да се окажат напразни.

 

Comments are closed.