Правила

юли 3rd, 2010 /

Трябва да бъдат публикувани две статии със следните изисквания:

За статия А

 • Уникалността на статията трябва да бъде 99%(специално създадена за „gif-animated.com“). Всяка статия ще се проверява ръчно и след одобрение ще бъде публикувана.
 • Не се допускат спиннати статии.
 • Не се допускат статии с частично или пълно дублирано/синонимизирано съдържание.
 • Всяка статия трябва да съдържа минимум 300 думи, по-къси статии няма да бъдат одобрявани.
 • Възможност за добавяне на до 2 (два) линка

За статия Б

 • Уникалността на статията трябва да бъде 99%(специално създадена за „gif-animated.com“). Всяка статия ще се проверява ръчно и след одобрение ще бъде публикувана.
 • Не се допускат спиннати статии.
 • Не се допускат статии с частично или пълно дублирано/синонимизирано съдържание.
 • Всяка статия трябва да съдържа минимум 300 думи, по-къси статии няма да бъдат одобрявани.
 • Възможност за добавяне на линкове – не се разрешава

Забранява се публикуване на статии на следните тематики:

 • статии със сексуална тематика
 • статии с религиозна насоченост
 • статии насаждащи омраза под каква то и да е форма

SEO предимства и позволения

 • Възможност да получите до 2 (два) линка във вашите статии

 Допълнителни изисквания

 • всяка статия може да бъде добавяна в една категория (ако не откривате вашата категория, оставете я в категория „некатегоризирани“)
 • всяка статия трябва да бъде смислено и грамотно написан

Срокове

 • статиите се одобряват в рамките на два работни дни
 • всяка статия остава за постоянно на сайта